Mantu iepakošana paša spēkiem

Protams, Jūs varat veikt mantu iepakošanu paša spēkiem. Tad tas daļēji
samazinās pārcelšanās servisa izmaksas. Taču tad ieteicams mantu
iepakošanu un nogādi plānot ļoti pārdomāti vairākos posmos un vēlams
vairākās dienās vai pat nedēļās. Atcerieties, ka visas mantas nepieciešams
marķēt, kā arī veikt to organizētu izvešanu. Ņemiet vērā, ka pašam
organizēt lielu mēbeļu vai sadzīves priekšmetu izvešanu, iekļaujoties

noteiktā dienā, termiņā, ir sarežģīti, tādēļ vēlreiz apsveriet, vai tomēr
lietderīgāk nebūtu to uzticēt pārvākšanās servisam.
Ja rūpīga mantu iepakošana, marķēšana un izvešana nav Jūsu stiprā
pusē, silts ieteikums to tomēr uzticēt pārvākšanās servisam.