Pārvākšanās serviss no durvīm līdz durvīm

Pārcelšanās procesā klientiem var būs dažādas individuālas prasības.
Mūsu komanda strādā, lai tās uzklausītu un izpildītu. Nogādājot mantas
gala mērķī, mēs tās izsaiņosim un izvietosim Jūsu noteiktajā kārtībā, kā arī
aizvedīsim iepakojamos materiālus, lai Jūs uzreiz varētu justies komfortabli
jaunajā vietā. Mēs veicam visa veica mājsaimniecības mantu pārvešanu,
kā arī mājdzīvnieku pārvešanu. Mums ir tam speciāli paredzēts aprīkojums,
transports un pieredze, kas ļauj pārcelšanos veikt perfekti plānoti,
organizēti un noteiktajā termiņā.